Referenties

Voorbeelden van recente onderzoeksvragen op het gebied van de ongevalsanalyse: 

Strafrecht:

Civielrecht:

Voor algemene onderzoeks- en consultancy activiteiten zie References op de Engelstalige website.