Whiplash

Wat is Whiplash?

Met de term “whiplash” worden  meestal de bewegingen – de zweepslag - van hoofd en nek  bedoeld die optreden  tijdens een botsing, waardoor belastingen op de nek ontstaan. Eventuele letsels en/of klachten ten gevolge van deze belasting worden vaak aangeduid met term Whiplash Associated Disorder (WAD). Een internationale werkgroep, de Quebec Task Force (QTF) on Whiplash Associated Disorders, heeft de QTF classificatie schaal voor WAD ontikkeld waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen meer subjectieve criteria, als pijn en meer objectieve criteria.

Omvang en aard van de WAD problematiek

Het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van WAD bij Nederlandse schadeverzekeraars ligt rond de 20.000. De verwachting is dat voor achteraanrijdingen dit aantal in de toekomst zal dalen, enerzijds doordat - mede dankzij EuroNCAP consumenten testen - stoel-hoofdsteun constructies steeds betere bescherming zullen gaan bieden  en anderzijds omdat nieuwe voertuigen steeds vaker worden uitgerust met automatische remsystemen die de kans en ernst van een achterop aanrijding  zullen verminderen. WAD preventie bij andere botstypes is complexer en krijgt mede daardoor relatief weinig aandacht in vergelijking tot achteraanrijdingen.


Het risico op WAD en Delta V

Het risico op WAD bij verkeersongevallen toont correlatie met de zwaarte van de botsing. Een belangrijke maat voor de zwaarte van een botsing is de snelheid Delta V. Deze snelheid betreft de snelheidsverandering tijdens de botsing van het voertuig van het verkeersslachtoffer. De meeste inzittenden zullen bij een achteraanrijding bij een Delta v van 10 km/uur in een veilige auto en met de juiste zithouding géén WAD oplopen en zeker geen WAD met langdurige klachten als gevolg. Ook voor een hogere Delta v zal dit vaak gelden. Wanneer er toch WAD is opgetreden bijvoorbeeld onder de grens van 10 km/uur en er twijfel bestaat over het causale verband met de botsernst, zou een nader onderzoek naar ongevals- voertuig- en persoonsgebonden parameters overwogen kunnen worden om meer duidelijkheid te krijgen. 

Nadere informatie over het risico op whiplash bij verkeersongevallen:  
Whiplash-PIV bulletin 2015