Verkeersongevallenanalyse

Specialisatie Letselbiomechanica

SAFETEQ verricht onafhankelijk ongevalsonderzoek en is gespecialiseerd in de relatie tussen botsernst en de rol van beveiligingsmiddelen en voertuigontwerp op het ontstaan van en de ernst van letsels (letselcausaliteit). Dit werkterrein wordt veelal aangeduid met de term “letselbiomechanica”. Deze expertise is niet alleen van toepassing op verkeersongevallen, maar ook bijvoorbeeld bij vliegtuigongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen in- en rond het huis (bv val ongevallen) en geweldsdelicten. 

Opdrachtgevers

Werkwijze

Bestudering van ongevalslocatie en voertuigbeschadigingen, analyse van dossiers en vergelijking met soortgelijke ongevallen in gespecialiseerde literatuur en speciale international ongevalsdatabases, uitvoeren van experimentele en of wiskundige reconstructies met bv PC Crash of MADYMO. De resultaten van het onderzoek worden in een gedegen en gedetailleerd expertise rapport vastgelegd.

Voorbeelden van recent uitgevoerde ongevalsstudies betreffen de relatie tussen botssnelheid en risico op whiplash, het effect van het al of niet dragen van gordels op letselrisico, relatie tussen botsschade en letselernst, schattingen van botssnelheden, analyse van diverse ongevallen waarbij landbouwvoertuigen betrokken waren etc...

LDM Register

Prof. Wismans is ingeschreven in het register van Landelijke Deskundigheidsmakelaars (LDM).