Verkeersongevallenanalyse

Specialisatie Letselbiomechanica

SAFETEQ is gespecialiseerd in de relatie tussen botsernst en de rol van voertuigontwerp en beveiligingsmiddelen op het ontstaan van en de ernst van letsels (letselcausaliteit). Deze specialisatie wordtvaak aangeduid met de term “letselbiomechanica” en vormt een belangrijke basis van het vakgebied voertuigveiligheid. De letselbiomechanica bestudeert de relatie tussen krachtsinwerking op het menselijk lichaam en het ontstaan van letsels (letselmechanisme) en bijbehorende letselrisico’s. Door middel van onderzoek met crash dummy’s en computermodellen kan de mens in een ongevalssituatie wordt nagebootst en kan de letselernst bepaald worden. De huidige wettelijke regelingen gebaseerd op botstesten voor de veiligheid van voertuigen en beschermingsmiddelen zoals helmen vinden hun basis in de letselbiomechanica. De letselbiomechanica is niet alleen van toepassing op verkeersongevallen, maar ook bijvoorbeeld bij vliegtuigongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen in- en rond het huis (bv val ongevallen) en geweldsdelicten. 

Opdrachtgevers

Werkwijze

De onderzoeksopzet is afhankelijk van de vraagstelling en wordt altijd in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald. Soms kan volstaan worden met een korte dossierstudie welke vaak al voldoende inzicht kan opleveren en waarbij de bevindingen in briefvorm gerapporteerd worden. 

Een gedetailleerd onderzoek bestaat vaak uit een dossierstudie van processen verbaal, rechtbankverslagen, analyse van filmbeelden, foto’s en medische verslagen e.d. aangevuld met onderzoek op locatie, interviews met betrokkenen, reconstructies d.m.v. testen en of computersimulaties, vergelijking met soortgelijke ongevallen in de literatuur en met ongeval- en andere databases zoals EuroNCAP. Het onderzoek wordt afgesloten met een uitgebreide rapportage van de bevindingen, vaak na hoor en wederhoor betrokken partijen.


Strafrecht en Civielrecht

Verkeersongevallenanalyse t.b.v. straf- en civielrecht vormt een belangrijk werkgebied van SAFETEQ in Nederland. Het onderzoek richt zich vooral op ongevallen waarbij letsels zijn opgetreden of op incidenten waarbij sprake is van risico op ernstig letsel. In nauwe samenspraak met de opdrachtgever worden de onderzoeksvragen vastgesteld en wordt vervolgens de onderzoeksmethodiek vastgesteld. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn opgenomen onder Referenties

Jac Wismans is geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en het register van Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) van de Politie.