Gespecialiseerd in de analyse van letselongevallen en de bescherming van verkeersdeelnemers bij botsingen (botsveiligheid)

SAFETEQ is gespecialiseerd in de analyse van (verkeers)ongevallen met een hoog letselrisico. 

Daarnaast is SAFETEQ actief op het terrein van Onderzoek, Advisering en Training m.b.t. de Verkeersveiligheid en i.h.b. de voertuigveiligheid. Voor méér informatie zie de Engelstalige SAFETEQ website.

Jac Wismans Jac Wismans

Verkeersonveiligheid in Nederland

In 1970 waren er in Nederland meer dan 3000 verkeersdoden per jaar te betreuren. Dit aantal is sinds die tijd vrij constant gedaald tot het jaar 2010. Daarna is deze daling gestopt en schommelt het aantal doden in Nederland sindsdien tussen de 600 en 700 doden per jaar. De daling van het aantal verkeersdoden in Nederland betrof vooral inzittenden van auto’s. Het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland bedraagt jaarlijks meer dan 20.000 en stijgt jaarlijks. Volgens cijfers van de SWOV bestond twee derde van het aantal ernstig gewonden in 2019 uit fietsers. Bij verzekeraars worden jaarlijks (gegevens 2010) méér dan 50.000 claims ingediend waarbij sprake is van letselschade en méér dan 1/3 van deze claims betreft mensen met whiplashklachten.

Bescherming bij een botsing

Een belangrijke strategie om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen betreft de voertuigveiligheid, gericht op het voorkomen van ongevallen en het beschermen van verkeersdeelnemers wanneer een ongeval plaatsvindt. Voorbeelden van maatregelen op het gebied van de voertuigveiligheid zijn allerlei actieve veiligheidsvoorzieningen om ongevallen te voorkomen, kreukelzones van voertuigen, beschermingsmiddelen als veiligheidsgordels, airbags en hoofdsteunen en helmen voor (brom)fietsers en motorrijders.

Rol van de ongevalsdeskundige

Kennis over de belastbaarheid van de mens bij een ongeval (de expertise letselbiomechanica) vormt een belangrijke pijler van de voertuigveiligheid en de ongevalsanalyse. Bij een aantal van de letselschade ongevallen is er discussie over de schuldvraag, de causaliteit van het letsel met het ongeval, het al of niet gebruik van beschermingsmiddelen e.d. waarbij de hulp van een ongevalsdeskundige met letselbiomechanica achtergrond wordt ingeroepen om meer duidelijkheid te verschaffen. Hierbij is soms ook sprake van opzettelijk veroorzaakte ongevallen (fraude).

LRGD en LDM Registratie

Jac Wismans is geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en het   register van Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) van de Politie.


Meer weten wat ik voor u kan doen? Maak een afspraak