R&D, training en consultancy

Onderzoek

Opstellen van projectvoorstellen en samen met partners uitvoeren van onderzoek, zowel experimenteel (botsproeven) als computersimulaties. Analyses van proeven en simulaties, internationaal projectmanagement, rapportages etc.

Training

Het verzorgen van een- of meerdaagse cursussen. Zowel inleidende als vervolg cursussen die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van de klant. Zie als voorbeeld een basiscursus op het gebied van veiligheid van voertuigen en biomechanica en voorbeelden van losse trainingsmodules.

Strategische advisering

Op het gebied van voertuigveiligheid en innovatie. Voorbeelden zijn advisering m.b.t. strategische innovatie programma's, technologische stappenplannen, nationale en internationale subsidie mogelijkheden en samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie.